Mi állapítható meg íráselemzéssel?

A jellemünk, hogyan működünk – az érzelmi, az akarati és az ösztön beállítottságunk, a gondolkodásunk, a tehetségeink. Ezek megismerésével a bennünk lévő energiákat tudatosan leszünk képesek használni, amely segíti a helyes választásainkat.

A megfelelő önismeret stabilitást ad, elkerülhetők a vakfoltok, a bizonytalanságok, egyszerűen jó érzés, ha hitelesen ismerjük magunkat. Mindehhez megbízható eszközt nyújt a grafológia, mivel a kézírásból a leghitelesebben állapítható meg a valódi jellem. (Valódi jellemen a maszkok nélküli, lényegi részünket értem.)

A kézírásunk teljesen egyedi, akárcsak az ujjlenyomatunk. Nincs két ugyanolyan írás, ahogy két egyforma lelki mintázat sincs, minden ember individuális, ennek megfelelően különböző mozgást és formákat hoz létre a papíron, annak ellenére, hogy ugyanazt a betűvetést tanulta az iskolában. Az ember tehát úgy mozog a papíron, ahogy a világban.

A legmegbízhatóbb személyiségjellemzés készíthető általa, mert az írás és a jellem szoros összefüggésben állnak egymással. Hasonlóan a pszichológiához, tapasztalati eredményekre épül, amely az évezredek során jelentős fejlődésen ment át. Az írás agyi folyamat, amely tudatos és tudattalan mozdulatokon keresztül valósul meg.

grafologia-egy

grafologia-ketto

Mit vizsgál a grafológia és milyen módszerrel?

Vizsgálja a személyiség mentális, érzelmi és ösztön síkját. Grafológiai elemzéssel megállapíthatók a gondolkodásunk főbb jellemzői, az érzelmeink, a temperamentumunk, a viselkedésünk, a mozgatórugóink, az önmagunkhoz és másokhoz való viszonyunk.

Az elemzés objektív és jelentős mennyiségű kézi mérésen alapszik, ami egy speciális mérőeszköz használatával történik. Ezenkívül az iskolai normaírástól való eltéréseket is vizsgálja, valamint az írás összes szerkezeti elemét, azok egymáshoz való viszonyát.