Enneagram Egyes, a Reformer (a Maximalista)

Az Egyesek mindenekelőtt tökéletességre és helyes cselekvésre törekednek. Kitartóan dolgoznak, alaposak, következetesek, hatékonyak. Számukra a kötelesség az első, nagyon magas a felelősségtudatuk, ami egyfajta komolyságot kölcsönöz nekik. Olykor szőrszálhasogatók, szigorúak. Életüket menetrendszerűen élik, elvhűek, szokásaikon csak ritkán változtatnak, esetenként merevnek tűnhetnek mások számára.

Előreterveznek, a biztonságot, az állandóságot mindennél fontosabbnak tartják. Általában komolyak, aggódásra hajlamosak, érzelmeik kifejezésében rendszerint visszafogottak. Szabálytisztelők, hagyományőrzők, józan gondolkodásúak, konzervatív beállítottságúak. Kritikusak önmagukkal és másokkal, azonnal észreveszik a legapróbb hibákat is, amit a legtöbb ember nem, például a szobába belépve a függönyön egy apróbb gyűrődést. Gyakran ítélkeznek önmaguk és mások felett is.

Érdeklődnek az ősiséggel, az eredettel, a történelemmel, a politikával, az erkölccsel kapcsolatos témák iránt. Kiváló szónokok, beszédstílusokra a prédikálás jellemző.

Szeretik, ha a kezükben van az irányítás, és ha ők fektetik le az alapokat, legyen szó munkáról vagy kapcsolatról. Nagyon jól bánnak a pénzzel, spórolnak, tartalékolnak a nehezebb időre és igazán dolgosak. Előrelátóak, hosszútávra terveznek, realisták. Hűségesek és családcentrikusak, lehet számítani rájuk. Az Egyesek gyakran a társadalom „mintapolgárai”.

Tipikus Egyes például: Margaret Thatcher, István király, Clint Eastwood

Enneagram Egyes

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Kettes, a Segítő (a Szolgálatkész)

A Kettesek legfőbb vágya, hogy szeressék, becsüljék őket, és hogy ők is kifejezésre juttassák mások iránti szeretetüket, hajlamosak függésre. Elsősorban feminin karakter, ezért a legtöbb Kettes nőnemű. Ha férfi Kettes, akkor nagyon gondoskodó természetű.

Nagyon érzékenyek arra, hogy a többi ember mit gondol róluk, fokozott bennük a megfelelni vágyás. Hajlamosak háttérbe szorítani a saját szükségleteiket. Bőkezű adakozók, szívesen gondoskodnak másokról, örömmel tölti el őket, ha hozzájárulhatnak a többi ember jólétéhez. Szeretik a háttérből irányítani a házastársuk karrierjét. Jó érzékük van az ajándékválasztáshoz, könnyen képesek mások kedvében járni. A kapcsolataik a legfontosabbak a számukra, társfüggővé is válhatnak.

Rendszerint rugalmasan alkalmazkodnak a környezetükhöz, melegszívűek, barátságosak, jó házigazdák. A Kettesek kreatívak, fejlett a kézügyességük és az esztétikai érzékük. Szeretnek például csakúgy rajzolni, festegetni, sminkelni, párnát hímezni, valamit létrehozni, ami szép.

Nagy különbség van az Egyes és a Hármas színezetű Kettesek között:

Egyes színezettel visszafogottabbak, objektívek, szervezettek, jól bánnak a hétköznapokkal, áldozatkészek, nagyon kötelességtudók, empatikusak, gyakran borúlátók, bűntudatra hajlamosak. Míg Hármas színezettel optimistábbak, könnyedebbek, viszont hajlamosak drámai jelenetekre, manipulációra, birtoklásra, féltékenységre és a csábításra. Nagyon jellegzetes tulajdonságuk a csábítás, ha kiszemelnek valakit, addig nem nyugszanak meg, amíg meg nem hódítják az illetőt. Tipikus Kettes például: Teréz Anya, Barbara Bush (Egyes színezettel), Elizabeth Taylor (Hármas színezettel).

Enneagram Kettes

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Hármas, az Eredményes (a Menő, a Motivátor)

A Hármasok legfőbb vágya, hogy elismerést vívjanak ki, megszerezzék mások figyelmét, csodálatát. A sikerért nagyon keményen képesek dolgozni. Minél többet teljesítenek, annál jobban érzik magukat, mindig újabb célokat tűznek maguk elé.

Mindig képesek motiválni önmagukat és másokat. Nagyon jó meggyőzőerejük, kommunikációs készségük van, rendszerint értenek az értékesítéshez, de vannak köztük kiváló riporterek is, sokszor találunk Hármasokat a szórakoztató iparban. A Hármasokkal előfordul, hogy a karrierjüket előbbre tartják, mint a családot. A siker érdekében nem riadnak vissza trükköktől, sem az érdekkapcsolatoktól, versengő hajlamúak, az egojuk sokszor dominál.

Ritkán élnek lelki életet, a mindennapokban praktikusak, gyakorlatiasak. A jelen érdekli őket, nem ragadnak le a múltban, viszonylag hamar képesek továbblépni, ha egy kapcsolatnak vége van. Optimisták, energikusak, lendületesek, lazák, nagyon szórakoztatók tudnak lenni, jó a humoruk. A legtöbb Hármas vonzódik Amerikához és általában véve a „menő” dolgokhoz vagy márkákhoz. Bármilyen társaságban megtalálják a helyüket, értenek hozzá, hogyan tudnak imponálni másoknak.

 Az elköteleződés nem mindig könnyű a Hármasok számára. Kerülik a mély érzéseket, inkább felszínen maradva érzik jól magukat. Nincsenek közeli kapcsolatban az érzéseikkel, sokkal inkább a külvilágban elért sikereik, eredményeik foglalkoztatják őket. Tudat alatti hiedelmük, hogy csak a teljesítményükért szerethetők, nem önmagukért. Igyekeznek mindig jó fényben feltűnni, a külsőségeket nagyra tartják. Sokat adnak a külső megjelenésükre, gyakran sportosak, hiú természetűek.

Tipikus Hármas például: Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Ronaldo.

Enneagram Harmas

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Négyes típus, a Művész (az Idealista, a Romantikus)

A Négyesek törékenyek, sebezhetők, legfőbb vágyuk, hogy megértsék őket és az, hogy egyedien fejezhessék ki önmagukat.

A legérzékenyebb emberek tartoznak ebbe a csoportba. Gazdag és élénk fantáziaviláguk van, nagyon álmodozó, vágyakozó természetűek, kreatívak, ihletettek, gyakran fennköltek, jók a megérzéseik. Szépen és mélyen őszintén képesek kifejezni az érzéseiket, amely más típus számára meglepő lehet. Idealista gondolkodásukat, független eszményeiket kevesen értik meg, a környezetük számára elvontnak vagy földtől elrugaszkodottnak is tűnhetnek. Nyitottak a különleges, nem szokványos dolgokra, a banális hétköznapok lehangolják őket. Arra törekednek, hogy egyediek, az állagtól eltérőek legyenek.

Fogékonyak a spiritualitásra, intuitív beállítottságúak, érdeklődnek a természetfeletti erők iránt, meditatív hajlamúak. Rendszerint önelemzők, szeretnék megismerni önmagukat és a világot. Kiegyensúlyozott állapotukban nagyon pontosan képesek felismerni a saját és mások érzéseit, amelyekkel mindig tisztában vannak.

Rendkívül intenzív érzelmek és hangulatingadozások jellemzik őket, előfordul, hogy belső világuk érzelmi zűrzavarába kerülnek. Fontos, hogy a bennük lévő belső szépséget valamilyen kreatív alkotással kifejezzék (pl. írás, zene, tánc, festés), vagy olyan tevékenységet találjanak maguknak, ahol szükség van az együttérzésükre, a lelkükre.

A Kettesekhez hasonlóan humánusak, a konfliktusok nagyon megviselik őket, az emberek közti harmóniára törekednek. Instabil az önbizalmuk, és sokszor érzik úgy, hogy valami nincs rendben velük, energiavesztettek. Átérezik az élet fájdalmas oldalát, azt is, ha valaki nehéz helyzetben van. A rejtett dolgok mögé látnak, mély értelmet keresnek a kapcsolataikban, nem tudnak a felszínen létezni.

Tipikus Négyes például: Kurt Cobain, Marlon Brando, Prince.

Enneagram Negyes

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Ötös típus, a Megfigyelő (a Vizsgálódó)

Az Ötösök legfőbb motivációja, hogy ismereteket szerezzenek, megértsék a jelenségeket, önállóak legyenek, és kerüljék a függés, a bezártság érzését. A legnagyobb hajtóerejük a kíváncsiság.

A tudás magabiztossággal tölti el őket. Lényeglátó természetüknek köszönhetően gyakran találunk köztük zseniket, tudósokat. Rendszerint valamilyen tudományos területen tevékenykednek (pl. mérnök, egyetemi tanár, kutató). Ha érdeklődésük a transzcendens felé fordul, misztikus filozófusok lesznek belőlük, akik általában remete természetűek, sokat elmélkednek egymagukban a világ dolgairól.

A temperamentumuk alapvetően a Négyesekhez hasonlóan tartózkodó, visszafogott, viszont ők objektív szemszögből állnak hozzá a világhoz, nem érzelmi megközelítéssel. A gondolataikat sokkal könnyebben ki tudják fejezni, mint az érzéseiket, és csak a legszűkebb környezetüknek nyílnak meg igazán. Az Ötösökre jellemző, hogy megtartják maguknak az információkat, titkaik vannak.

A legtöbbjük introvertált alkat, nem igazán kedvelik a társasági életet, kevesebb ember között érzik igazán jól magukat, a tömeget, a feltűnést kerülik. A legtöbb Ötös alacsony, vékony testalkatú, mintha valahogy ezzel is rejtőzködni kívánnának.

Nagyon függetlenek, szokatlanok és eredetiek, akár elvontak is lehetnek, a gondolataik nem fordíthatók le könnyen a környezet számára. Az öltözködés, a külsőségek nem igazán hozzák lázba őket. Minimalista igényeik vannak, nem vonzzák őket a luxuscikkek. Szeretnek tartalékolni, sőt néha zsugoriság is jellemezheti őket.

Hajlamosak irracionális félelmek, fóbiák, szorongás átélésére. Energikus nyilaik (Hetes, Nyolcas) bizonyos helyzetekben aktívvá, bátorrá, kalandvágyóvá, élettelivé teszi őket.

Tipikus Ötös például: Albert Einstein, Feldmár András, Marie Curie.

Enneagram Otos

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Hatos típus, a Lojális (a Hős, a Kételkedő)

A Hatosok fő motivációja a biztonság, a stabilitás elérése. Elkötelezett támogatók, valódi szövetségesek tudnak lenni, ha úgy érzik, hogy valamely eszme, csoport vagy ember mellett ki kell állniuk. Kedvelik az állandóságot, kötelességtudók, felelősségteljesek, megbízhatók.

Jól alkalmazkodnak, segítőkészek, igazi csapatjátékosok olyan helyzetben, amely az elveikkel megegyezik, azonban könnyen harciassá válnak, ha valami a nézeteiket sérti. Keresik az összetartozást, szavahihetők, megbízhatók. A környezetükre a Nyolcasokhoz hasonlóan hajlamosak barátként vagy ellenségként tekinteni, az egyértelmű helyzeteket és kommunikációt szeretik.

Tevékenyek, aktív cselekvők, sikerorientáltak, nem lazítanak addig, amíg be nem fejezik a feladatukat, gyakran válnak ki közülük cégvezetők. Igazi közösségteremtők, szellemesek és nagyon szorgalmasak. Gazdag érzelemviláguk van, mélyen törődőek a szeretteikkel, szenvedélyesek, de a döntéseiket legtöbbször mégis a logikájuk szerint hozzák meg.

Éber természetűek és logikus gondolkodásúak, azonban kiélezett helyzetekben nehezükre esik döntéseket hozni, gyakran éreznek magukban kétségeket és félelmet.  Kételkedővé válnak, mások szándékait illetően is állandó kétségek gyötrik őket. Rendszerint veszélyt látnak maguk körül, valószínűtlen szerencsétlenségek aggasztják őket. Hajlamosak túlzott aggódásra, gyanakvásra, és végtelen belső párbeszédekre. A hangulatuk változó, társaságban nagyon népszerűek tudnak lenni, könnyen szerethetőek, máskor látszólag átmenet nélkül zsörtölődővé válnak, nehezen kiismerhetők. A szorongó Hatosokat a Négyesekkel keverik össze ambivalens érzéseik miatt.

Tipikus Hatos például: Lady Diana, Mel Gibson, Warren Beatty.

Enneagram Hatos

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Hetes, a Kalandor (a Rajongó, az Ötletzsák)

A Hetesek mindenek előtt vidámságra, pezsgő életre vágynak, és igyekeznek távol tartani maguktól a fájdalmat, a szenvedést.

Sokoldalúak, energikusak, rendszerint több dologhoz értenek egyszerre, kedvelik a változatosságot. A rendkívüli, összetett, mély dolgokban és kapcsolatokban lelik örömüket.

Kíváncsiság, szabadszelleműség, kreativitás jellemzi őket, a munkájukkal képesek teljesen azonosulni, és magánéleti válság esetén abba elmerülni.

Elevenek, kalandvágyók, spontánok, fantáziadúsak, ötletesek. Könnyen lelkesedők, szeretik az izgalmakat, és mindenekelőtt az újdonságokat. Nagyra értékelik a földi örömöket, az evést, az ivást, az érzéki és a különleges hatásokat. Hajlamosak néha túlzásokra, mértéktelenségre, szeretnek mindent kipróbálni. A kötöttségektől menekülnek.

A Hetesek társasági emberek, rengeteg barátjuk, ismerősük van. Mindig akad náluk egy pár színes sztori, amit szívesen elmesélnek. Szeretnek tréfálkozni. A környezetük szemében megnyerők, rokonszenvesek, vonzerejük nagy. Bőséges energiáikkal sokat képesek elérni. Állandó tervezéssel kötik le magukat, így próbálják elfojtani a szorongásaikat. Nem mindig fejezik be a gondolataikat, egyszerre több dolog jut eszükbe sokszor. Lehetnek mindent elsöprő érzelmeik, de a döntéseiket végül mindig a logikájuk szerint hozzák meg.

Lobbanékony, lázadó természetűek, könnyen megbánthatnak másokat, mert legbelül én-központúak, arra mennek általában, ahol a legtöbb örömet találják önmaguknak. Vita során konokok és védekező álláspontot vesznek fel.

Tipikus 7-es például: Leonardo da Vinci, Steven Spielberg, Freddie Mercuri

Enneagram Hetes

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Nyolcas, a Harcos (az Erő)

A Nyolcasok fő motivációja az irányítás, kontrollálni szeretnék a környezetüket. A puszta jelenlétükkel is képesek tekintélyt, tiszteletet ébreszteni maguk iránt. Magabiztosak, született vezetők. Nagyon energikusak, elszántak és heves természetűek.

Természetes ösztönük van a gyengébbek védelmezésére (pl.: nők, gyerek), és a gyerekek szeretetére. Szélsőségesen védik a szeretteiket, amolyan Kereszt apa stílusban. Nagylelkűek, egyenesek, az igazságérzetük vezeti őket, bátor tettekre képesek. Időnként kemények, rámenősek, nyersek és én-központúak tudnak lenni. Könnyen válnak agresszívvá, a dühüket szabadon kimutatják, nem ijednek meg a konfliktushelyzetektől. Ami a szívükön, az a szájukon. Legbelül érzékenyek, de nem szívesen fejezik ki az érzéseiket, látszatra nem tulajdonítanak nagy jelentőséget az érzelmeknek. Nagyon kedvelik az izgalmat, a nyüzsgést, felpörögve élnek.

A Nyolcasokra jellemző, hogy esetenként túlzott dominanciára törnek, nem tűrnek ellentmondást, rugalmatlanok az alkalmazkodást illetően. Fizikai erejüknek és rettenthetetlenségüknek köszönhetően gyakran találunk köztük súlyemelőket, politikusokat, de a rosszabb állapotú Nyolcasok között törvényen kívülieket is. Totemállatuk a medve, amely analóg velük, országnak Oroszország rendelhető hozzájuk. Nem gátlásosak, olyan dolgokat is megtesznek, ami más típusúak számára zavarba ejtő. Önérvényesítők, a szabályokkal nem sokat foglalkoznak, öntörvényűek.

A hierarchia fontos szerepet tölt be náluk, sokszor farkas törvények szerint élnek. Hajlamosak túlzásba vinni az élvezeteket (evés, cigaretta, stb).

Tipikus Nyolcas például: Martin Luther King, Ganxsta Zolee, Curtis

Enneagram Nyolcas

Vissza a fő típusokhoz

Enneagram Kilences, a Békítő

A Kilencesek harmonikus, konfliktusmentes életre vágynak. Fejlett békítői és közvetítői képességeik vannak. „Kicsi a mi világunk. Ezért életünk legfontosabb feladata, hogy segítsünk egymásnak. Ha nem tudsz segíteni, legalább ne árts.” – ez a mottójuk.

A külsőségek kevésbé érdeklik őket, szeretnek lazítani, kedvelik a fizikai kényelmet (masszázs, sörözés, evés, alvás). Könnyen beleolvadnak, alkalmazkodnak a környezetükhöz. Rendszerint diplomatikusak és bölcsek. Elfogadók, türelmesek, empatikusak, segítőkészek.

Jó hallgatóságnak tűnnek a többi ember számára, de megesik, hogy valójában elkalandozik a figyelmük a beszélgetés közben. Nyugalmat és biztonságot sugároznak, nem ítélkeznek mások felett. Fontos számukra az egység megélése, történjék akár egy partnerrel, családtaggal, tanítóval vagy guruval. Fogékonyak az Univerzum törvényszerűségei, a misztika és az ideák világa iránt.

Nagyon kötődnek a szokásaikhoz. Hajlamosak elfojtani az érzéseiket, a vágyaikat. Nyugodtak, uralkodnak az indulataikon, türelmesek, de ha kijönnek a sodrukból, akkor jobb, ha mindenki menekül (például Piedone filmek). Nagyon sokat képesek elérni (például céget vagy spirituális, békefenntartó csoportot vezetni), kitartóak, fegyelmezettek, hatalmas energiáik vannak, ugyanakkor a kényelmet nagyra értékelik, ami lustaságként is megnyilvánulhat az életükben. Hajlamosak a dolgok halogatására, a döntéseknél sokszor hezitálnak. A testalkatuk is általában magas, zömök, erős.

Tipikus Kilences például: Abraham Lincoln, Carl Gustav Jung, Mahatma Gandhi, Dalai Láma.

Enneagram Kilences

Vissza a fő típusokhoz